Kewords [ 800a high frequency welding machine ] trận đấu 3 các sản phẩm.
Mua Máy hàn tần số cao 300KW 800A Máy hàn ống thép trực tuyến nhà sản xuất

Máy hàn tần số cao 300KW 800A Máy hàn ống thép

Tên: Thiết bị hàn / máy móc hàn
Đánh giá hiện tại: 800A
Dãy công suất: 300-350kHz
Mua 600KW 200-300kHz Điều khiển máy tính máy hàn tần số cao ở trạng thái rắn trực tuyến nhà sản xuất

600KW 200-300kHz Điều khiển máy tính máy hàn tần số cao ở trạng thái rắn

Tên: Thiết bị hàn / máy móc hàn
Đánh giá hiện tại: 1600A
Dãy công suất: 200-300kHz
Mua Máy hàn tần số cao 800KW cho đường ống OD 89-325mm trực tuyến nhà sản xuất

Máy hàn tần số cao 800KW cho đường ống OD 89-325mm

Điện hàn: 800KW
Ống OD: 89-325mm
độ dày ống: 4,0-12,7mm
1