Kewords [ 1000kw strip accumulator ] trận đấu 2 các sản phẩm.
Mua Máy tích lũy dải thép không gỉ 150kw-1000kw cho dây chuyền sản xuất ống trực tuyến nhà sản xuất

Máy tích lũy dải thép không gỉ 150kw-1000kw cho dây chuyền sản xuất ống

Nguồn gốc: Hà Bắc, Trung Quốc
Vôn: Khách hàng địa phương
Điều kiện: Mới
Mua Máy tích lũy 150kw-1000kw trực tuyến nhà sản xuất

Máy tích lũy 150kw-1000kw

Nguồn gốc: Hà Bắc
Vôn: 220v / 380V
Điều kiện: Mới
1